Catàleg General elBulli1983-2011


elBulli1983-1993 còctels snacks snacks secs snacks frescos tapes plats tapes/plats avant postres postres petits fours morphings
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Encara que el primer volum de la nostra trilogia abasta el període 1983-1993, el catàleg de receptes s'inicia al 1987. Els anys 1983 a 1986 corresponen a una etapa de recreació de plats que no es van traduir en noves repectes. Més informació en el llibre elBulli1983-1993


elBulli1994-1997 còctels snacks snacks secs snacks frescos tapes plats tapes/plats avant postres postres petits fours morphings
1994
1995
1996
1997


elBulli1998-2002 còctels snacks snacks secs snacks frescos tapes plats tapes/plats avant postres postres petites bogeries morphings
1998
1999
2000
2001
2002 retrospectiva

Any d'anàlisi y reflexió dels vint anys anteriors. No s'introdueixen novetats en el menú.


elBulli2003 i elBulli2004 còctels snacks snacks secs snacks frescos tapes plats tapes/plats avant postres postres petites bogeries morphings
2003
2004


elBulli2005-2011 còctels snacks snacks secs snacks frescos tapes plats tapes/plats avant postres postres petites bogeries morphings
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2010-2011

es van unir els dos anys en una temporada que començava a mitjan 2010 i acabava a mitjan 2011.
2011


tots els anys còctels snacks snacks secs snacks frescos tapes plats tapes/plats avant postres postres petites bogeries morphings